conferences and events

Sosiaalipsykologian päivät ja CSCW 2013 workshop

Seuraa kaksi kalenterimerkintäehdotusta:

Sosiaalipsykologian päivät järjestetään tänä syksynä 23.-24.11. Helsingissä. Rajapintalaisten keskuudesta on jo tehty joukko ehdotuksia, jotka keskittyvät paitsi tutkimustulosten puimiseen tuoreeltaan, myös sen ruotimiseen, miltä sosiaalitieteellinen tutkimuksen ja teknologiastartuppien yhteistyö voi(si) näyttää. Ohjelmaa voi ehdottaa 28.9. saakka, joten vielä ehtii! Ja jos esiintyminen ei tällä kertaa syystä tai toisesta tule kuuloon, osallistua voi myös yleisöstä käsin – osallistuminen on ilmaista, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 12.10. aukevan verkkolomakkeen kautta.

Call for Participation on käynnissä myös ensi keväänä CSCW 2013 -konferenssin yhteydessä järjestettävään kaksipäiväiseen workshoppiin, joka keskittyy verkottuneen yksityisyyden “mittaamiseen” käytettäviin metodehin ja mittareihin. Jos Teksas helmikuussa ei kuulosta mahdottomalta ajatukselta, tähän poikkitieteelliseen debattiin hakeutumista kannattaa harkita!

ps. Lisälöylyä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhteensovittamispohdintoihin tarjoaa Heather Fordin oivallinen kirjoitus etnografian paikasta Wiki-tutkimuskentällä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: