rajapintary

Rajapinnan opinnäytetyöpalkinto 2021 myönnetty tekniikan alan työlle – lisäksi kaksi kunniamainintaa

Vuonna 2021 digitaalisten yhteiskuntatieteiden yhdistys Rajapinta ry myönsi opinnäytetyöpalkinnon yhdelle vuosina 2020-2021 valmistuneelle työlle, joka sijoittui tekniikan alalle. Opinnäytetyöpalkinnon lisäksi jaettiin kunniamaininnat kahdelle työlle. Palkintoa haki tänä vuonna 17 työtä.

Digitaalisten yhteiskuntatieteiden yhdistys Rajapinta ry myöntää opinnäytetyöpalkinnon vuosittain opiskelijalle, joka on opinnäytetyössään ansiokkaasti käsitellyt digitaalisen yhteiskunnan teemoja. Vuonna 2021 yhdistys palkitsi yhden, vuosina 2020-2021 valmistuneen työn, jonka lisäksi jaettiin myös kaksi kunniamainintaa. Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 17 työtä.

Palkinnon saa Veikko Isotalo (DI, Aalto-yliopisto; VTM, Helsingin yliopisto) diplomityöstään ”Designing Voting Advice Applications The Finnish Case”. Palkinnon arvo on 500 euroa.

Veikko Isotalon tutkielma analysoi kotimaisten vaalikoneiden toimintalogiikkaa ja käytettävyyttä ja tarjoaa ehdotuksen uudenlaiseksi vaalikonemalliksi. Tutkimustehtävä, lähestymistapa ja lopputulos ovat keskimääräistä pro gradua huomattavasti kunnianhimoisempia. Tutkielman formaali teoria sekä empiirinen analyysi ovat kattavia ja lopputuloksen esitetty ajatus uudenlaisesta vaalikoneesta on lupaava. Työllä on sekä tieteellistä että yhteiskunnallista merkittävyyttä, sillä se lisää ymmärrystä vaalikoneiden sokeista pisteistä. Työn ansioksi digitaalisten ihmistieteiden näkökulmasta katsottiin, että se edistää vahvasti käytännön digitaalisia yhteiskuntatieteitä eli vaalikoneita ja niiden merkitystä edustuksellisessa demokratiassa. Lisäksi työssä ylitetään tieteiden rajapintoja tuomalla yhteen tietojenkäsittelytieteen teknistä osaamista, jota yhdistetään onnistuneesti yhteiskuntatieteelliseen politiikan tutkimuksenteoriaan. Kumpikaan ei jää työssä alisteiseksi tai pintapuoliseksi. Tällä tavoin rajapintoja ylittyy tavalla joka on molempia tieteenaloja kunnioittava ja tuottaa aidosti hyödyllistä uutta tietoa.

Rajapinnan opinnäytetyöpalkinnon 2021 kunniamaininnat jaettiin kahdelle työlle. Ensimmäisen kunniamaininnan sai diplomi-insinööri Mert Şeker (Tampereen yliopisto) työstään “Automatic Social Distance Evaluation for Photographic Studies”. Toisen kunniamaininnan saa filosofian maisteri Jenna Vuorela (Jyväskylän yliopisto) työstään “Vastakkainasettelua vai dialogisuutta? Vuorovaikutus Twitter-somekohuissa”. Kunniamainitut saavat palkinnoksi tapahtumalahjakortit.

Mert Şekerin diplomityön keskiössä oli tekoälyavusteisen metodologian kehitys ja testaaminen etäisyyksien määrittämiseksi valokuvissa esiintyvien ihmisten välillä koronapandemian aikana käyttöön otettujen turvavälisuositusten näkökulmasta. Jenna Vuorelan pro gradu-tutkielma käsitteli tavallisten ihmisten kokemien somekohujen Twitterissä dialogisuutta soveltaen vuorovaikutusetiikan periaatteita ja rakentaen sillan vanhemman vuorovaikutusteorian ja  digitaalisen viestinnän välille.

Rajapinta onnittelee palkittuja! 


Rajapinta palkitsee vuosittain erinomaisia pro gradu tai diplomitöitä, joiden aihepiiri kytkeytyy yhdistyksen tavoitteisiin: yhteiskuntatieteellisesti pohjautuneita töitä teknologiasta tai  teknologiaa hyödyntäviä yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia. Yhdistyksen toimintaa ja siten myös tätä palkintoa rahoittaa Koneen Säätiö.

Arviointiraatiin kuuluivat: Veikko Eranti (HY), Lauri Hietajärvi (HY), Jukka Huhtamäki (TUNI), Liisa Kääntä (VY), Salla-Maaria Laaksonen (HY), Tuukka Lehtiniemi (HY), Janne Matikainen (HY), Pekka Mertala (JYU), Erkki Mervaala (SYKE/HY), Anna Rantasila (TUNI), Marko Siitonen (JYU), Marko Teräs (TUNI), Minttu Tikka (Aalto), ja Minna Vigren (SU). Kunkin työn arvioi kaksi raatilaista, jotka valittiin niin, että mahdolliset eturistiriidat, ohjaussuhteet ja kollegasuhteet vältettiin. Päätöskokouksessa kärkiehdokkaiden ohjaajat, arvioijat ja projektikollegat jääväsivät itsensä. Töiden arviointi perustui niiden akateemiseen laatuun sekä siihen, miten hyvin ne toteuttivat Rajapinta ry:n toiminnan painopisteitä, jotka oli mainittu myös palkintokutsussa. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: