Digital Citizens, Communities and Society

January Meetup: Monday 16.1. @ Koneen säätiön kamari – register here.

 

Yhteiskuntatieteilijät ovat viime aikoina keskittyneet tietoteknologian mahdollisuuksien, haasteiden ja vaikutusten tutkimiseen sekä enenevässä määrin soveltaneet laskennallisia työvälineitä tutkimuksessaan. Kuitenkin Suomessa tuntuu puuttuvan yhteiskuntatieteellinen yhteisö tälle tutkimukselle. Rajapinnassa päätimme toimia. Aloimme syksyn 2016 aikana järjestää kuukausittaisen tapaamisen tutkimuksesta kiinnostuneille perus- ja jatko-opiskelijoille sekä muulle väelle. Tuen osoituksena Koneen säätiö myönsi vuoden päätteeksi toiminnallemme nelivuotisen apurahan.

Tapaamisissa voimme pohtia tutkimuksen aiheita sekä menetelmävalintoja, sekä kommentoida toistemme töitä. Mielenkiinnon mukaan järjestämme myös vierailuluentoja tai muuta toimintaa.


Social scientists have demonstrated an emerging interest towards the opportunities, challenges, and impacts caused by information technology. Furthermore, more computational tools are used to study society. However, the research is scattered across different departments and universities through Finland and there is no clear community for us. The community around Rajapinta-blog and other friends decided to act. We started scheduling monthly meetings from the fall 2016 semester onward for Bachelor, Master and Ph.D. students and others interested on the topic. A significant sign of support came at the end of the year from Kone Foundation, that gave us a four-year grant to continue with our work.

Rajapinta meetups can be used to discuss research topics and choices of methods, as well as read and comment works from others. We can also invite lectures or organize other activities.


Ohjelma / Program

Kevään aikataulut 2017 sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa 16.1. Schedule for spring 2017 will be decided on first meeting of the year 16.1.

Syksyn 2016 ajan tapaamisemme olivat jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina iltapäivällä.  During fall 2016, our events took place last Friday of each month.

 • 26.8. Koneen Säätiön Kamari (Tehtaankatu 21B)
  • Who are we?
  • What is ‘digitalization’ and why social science must address it?
  • About thesis and education
  • Mingling
 • 30.9. Koneen Säätiön Kamari (Tehtaankatu 21B)
  • Tuukka Ylä-Anttila: Topic modeling sosiologin työkaluna: Alustavia havaintoja tekstin koneellisesta analysoinnista
  • Jesse Haapoja: Algorithms and social psychology
  • Research ethics in digital era
 • 28.10. CSC (see instructions for arrival)
  • Matti Nelimarkka: Choosing the k with topic model

  • Tuukka Lehtiniemi: Datatalouden markkinahäiriköt

  • Markus Koskela: Analysing images using Tensorflow and Theano

 • 25.11. University of Tampere (tentative)

Perustajajäsenet / Founding members

 • Pertti Ahonen (yleinen valtio-oppi)
 • Veikko Eranti (sosiologia)
 • Jesse Haapoja (sosiaalipsykologia)
 • Tuomo Hiippala (soveltava kielentutkimus)
 • Jukka Huhtamäki (digitaaliset ekosysteemit, informaatiojärjestelmätiede)
 • Vesa Kantola (informaatioverkostot)
 • Arto Kekkonen (viestinnän tutkimus, tietojenkäsittelytiede)
 • Salla-Maaria Laaksonen (verkkoviestinnän tutkimus, organisaatiotutkimus)
 • Krista Lagus (kuluttajatutkimus, kieliteknologia)
 • Airi Lampinen (sosiaalipsykologia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus)
 • Asko Lehmuskallio (antropologia, viestinnän tutkimus)
 • Vilma Lehtinen (sosiaalipsykologia)
 • Tuukka Lehtiniemi (taloussosiologia)
 • Janne Matikainen (sosiaalipsykolgia, viestintä)
 • Mari Marttila (politiikan tutkimus)
 • Matti Nelimarkka (politiikan tutkimus, tietojenkäsittelytiede)
 • Mika Pantzar (kuluttajatutkimus)
 • Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka)
 • Marko Turpeinen (tietojenkäsittelytiede)
 • Seija Sirkiä (tilastotiede, datatiede)
 • Aleksi Kallio (tietojenkäsittelytiede, datatiede)
 • Mikko Villi (verkkoviestinnän tutkimus, journalismin tutkimus)
 • Marjoriikka Ylisiurua (kuluttajaekonomia, kuluttajatutkimus)
 • Tuukka Ylä-Anttila (sosiologia)

Lisätietoja / For more information: matti.nelimarkka@hiit.fi

Liity sähköpostilistalle lähettämällä viesti subscribe internet-research osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.

Join our email list: send message subscribe internet-research to majordomo@helsinki.fi.