Digital Citizens, Communities and Society

October Meetup: Friday 28.10. @ CSC – register here.

 
Yhteiskuntatieteilijät ovat viime aikoina keskittyneet tietoteknologian mahdollisuuksien, haasteiden ja vaikutusten tutkimiseen sekä enenevässä määrin soveltaneet laskennallisia työvälineitä tutkimuksessaan. Kuitenkin Suomessa tuntuu puuttuvan yhteiskuntatieteellinen yhteisö tälle tutkimukselle. Rajapinnassa päätimme toimia ja järjestämme syksyn aikana kuukausittaisen tapaamisen tutkimuksesta kiinnostuneille perus- ja jatko-opiskelijoille sekä muulle väelle.

Tapaamisissa voimme pohtia tutkimuksen aiheita sekä menetelmävalintoja, sekä kommentoida toistemme töitä. Mielenkiinnon mukaan järjestämme myös vierailuluentoja tai muuta toimintaa.


Social scientists have demonstrated an emerging interest towards the opportunities, challenges, and impacts caused by information technology. Furthermore, more computational tools are used to study society. However, the research is scattered across different departments and universities through Finland and there is no clear community for us. The community around Rajapinta-blog and other friends of us have decided to act and set up a monthly meeting during the fall semester for Bachelor, Master and Ph.D. students and others interested on this.

These meetups can be used to discuss research topics and choices of methods, as well as read and comment works from others. We can also invite lectures or organize other activities.


Ohjelma / Program

Syksyn ajan tapaamisemme ovat jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina iltapäivällä.  During the fall, our events will take place on the last Friday of each month.

 • 26.8. Koneen Säätiön Kamari (Tehtaankatu 21B)
  • Who are we?
  • What is ‘digitalization’ and why social science must address it?
  • About thesis and education
  • Mingling
 • 30.9. Koneen Säätiön Kamari (Tehtaankatu 21B)
  • Tuukka Ylä-Anttila: Topic modeling sosiologin työkaluna: Alustavia havaintoja tekstin koneellisesta analysoinnista
  • Jesse Haapoja: Algorithms and social psychology
  • Research ethics in digital era
 • 28.10. CSC (see indstructions for arrival)
  • Matti Nelimarkka: Choosing the k with topic model

  • Tuukka Lehtiniemi: Datatalouden markkinahäiriköt

  • Markus Koskela: Analysing images using Tensorflow and Theano

 • 25.11. University of Tampere (tentative)

Perustajajäsenet / Founding members

 • Pertti Ahonen (yleinen valtio-oppi)
 • Veikko Eranti (sosiologia)
 • Jesse Haapoja (sosiaalipsykologia)
 • Tuomo Hiippala (soveltava kielentutkimus)
 • Jukka Huhtamäki (digitaaliset ekosysteemit, informaatiojärjestelmätiede)
 • Vesa Kantola (informaatioverkostot)
 • Arto Kekkonen (viestinnän tutkimus, tietojenkäsittelytiede)
 • Salla-Maaria Laaksonen (verkkoviestinnän tutkimus, organisaatiotutkimus)
 • Krista Lagus (kuluttajatutkimus, kieliteknologia)
 • Airi Lampinen (sosiaalipsykologia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus)
 • Asko Lehmuskallio (antropologia, viestinnän tutkimus)
 • Vilma Lehtinen (sosiaalipsykologia)
 • Tuukka Lehtiniemi (taloussosiologia)
 • Janne Matikainen (sosiaalipsykolgia, viestintä)
 • Mari Marttila (politiikan tutkimus)
 • Matti Nelimarkka (politiikan tutkimus, tietojenkäsittelytiede)
 • Mika Pantzar (kuluttajatutkimus)
 • Arho Toikka (yhteiskuntapolitiikka)
 • Marko Turpeinen (tietojenkäsittelytiede)
 • Seija Sirkiä (tilastotiede, datatiede)
 • Aleksi Kallio (tietojenkäsittelytiede, datatiede)
 • Mikko Villi (verkkoviestinnän tutkimus, journalismin tutkimus)
 • Marjoriikka Ylisiurua (kuluttajaekonomia, kuluttajatutkimus)
 • Tuukka Ylä-Anttila (sosiologia)

Lisätietoja / For more information: matti.nelimarkka@hiit.fi

Liity sähköpostilistalle lähettämällä viesti subscribe internet-research osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.

Join our email list: send message subscribe internet-research to majordomo@helsinki.fi.