rajapintary

Rajapinta-yhdistyksen opinnäytetyöstipendi myönnettiin 2022 älypuhelimia ihmismuistin jatkeena käsittelevälle työlle

Rajapinta-yhdistyksen opinnäytetyöstipendi 2022 myönnettiin Ilona Vanhakartanolle. Vanhakartanon älypuhelimen ja muistin suhdetta käsittelevä työ on omaääninen ja teoreettisesti monipuolinen, arvioi yhdistyksen palkintoraati.

Rajapinnan opinnäytetyöstipendi myönnettiin Ilona Vanhakartanon pro gradu -tutkielmalle Älypuhelin ihmismuistin jatkeena. Työ on hyväksytty Tampereen yliopistossa. Vanhakartano palkittiin kunniakirjalla ja 500 euron stipendillä Espoon Otaniemessä 18.12.2022 järjestettyjen Rajapintapäivien yhteydessä.

Kilpailun raati päätti yksimielisesti palkita Vanhakartanon tukielman. Raati luonnehti työtä raikkaaksi kokonaisuudeksi, jossa tartutaan ajankohtaiseen ilmiöön eli älypuhelimen ja muistin suhteeseen. Työ hyödyntää kiinnostavasti erilaisia teoreettisia lähtökohtia, kuten media- ja teknologiahistoriaa.
Tutkielmassa kuuluu tekijän oma ääni, mutta silti ote on vahvan tieteellinen. Tutkielman synteesiluku nivoo taitavasti tutkielman eri säikeet yhteen. Synteesiluku voisi hyvin olla tieteellinen artikkelin pohja. Vanhakartanon tutkielma on kiinnostava, hallittu ja innostava kokonaisuus, joka osoittaa teoreettisen tutkimuksen kiinnostavuuden ja vahvuuden.

Rajapinnan opinnäytetyökilpailuun tuli kaikkiaa seitsemän ehdotusta. Gradut ja diplomityöt oli hyväksytty aikavälillä 1.9.2021-31.8.2022. Ehdotuksia tuli useasta eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Kaikki ehdotetut työt olivat korkeatasoisia ja tuomaristo vertaili töitä huolellisesti sekä kävi perusteellisen keskustelun palkittavan työn kriteereistä.

Palkitsemisen kriteerinä olivat opinnäytteen yleinen tieteellinen taso sekä aiheen rajaus Rajapinnan tavoitteiden mukaisesti. Palkittavan työn oli oltava yhteiskuntatieteellisesti pohjautunut työ informaatioteknologiasta ja/tai informaatioteknologiaa menetelmällisesti hyödyntävä yhteiskuntatieteellinen tutkimus.

Palkintoraadin muodostivat:
Janne Matikainen, yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto (pj.)
Jukka Huhtamäki, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Elisa Kannasto, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tuukka Lehtiniemi, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Anna Rantasila, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
Minttu Tikka, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Lisätietoja
Yliopistonlehtori Janne Matikainen
Palkintoraadin puheenjohtaja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: