rajapintary

Digital Citizens, Communities, and Society

Yhteiskuntatietelijät ovat viimeaikoina keskittyneet tietoteknologian mahdollisuuksien, haasteiden ja vaikutusten tutkimiseen tai soveltaneet laskennallisia työvälineitä tutkimuksessaan. Kuitenkin Suomessa tuntuu puuttuvan yhteiskuntatieteellinen yhteisö tälle tutkimukselle.

Rajapinnassa päätimme toimia ja järjestämme syksyn aikana kuukausittaisen tapaamisen tutkimuksesta kiinnostuneille perus- ja jatko-opiskelijoille sekä muulle väelle.

Tapaamisissa voimme pohtia tutkimuksen aiheita sekä menetelmävalintoja, sekä kommentoida toistemme töitä. Mielenkiinnon mukaan järjestämme myös vierailuluennoitsijoita tai muuta toimintaa.

Tapaamiset ovat syksyllä kuun viimeisenä perjantaina.

  • 26.8. Koneen säätiön Kamarissa
  • 30.9. Koneen säätiön Kamarissa
  • 28.10.
  • 25.11.

Lisää aiheesta meetup-sivulla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: