research note

Vaalit2015: Muutama sana #olohuonetentistä ja Twitteristä

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisessä Digivaalit 2015 –hankkeessa tutkimme sitä, miten eduskuntavaalien aikana eri mediat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja kuka verkkojulkisuuden keskustelua hallitsee. Kuten jo aiemmin tässä blogissa julkaistusta alustavasta analyysistä käy ilmi, eduskuntavaalit 2015 näyttäytyivät sosiaalisessa mediassa todellisina hashtag- eli aihetunnistevaaleina. Kevään aikana valtava määrä toimijoita markkinoi omia ideoitaan hashtagien avulla, minkä lisäksi näkyvyyttä saavuttivat erilaiset aihetunnisteiden avulla levinneet ilmiöt.

Yksi tämänkaltaisista hashtageistä oli #olohuonetentti, joka nousi myös yhdeksi vaalien puhuttaneimmista some-ilmiöistä. Viestinnän ammattilaisten verkosto ProComin vaikuttajaviestintäjaos järjesti keskiviikkona 20.5 Vaikuttamisen ja vakuuttamisen uudet ilmiöt –tilaisuuden, jossa pureuduttiin tähän sosiaalisessa mediassa levinneeseen kansalaisaktiivisuuden uuteen muotoon.

Ystäväporukan aloitteesta liikkeelle lähteneen olohuonetentin ideana on, että mikä tahansa kaveriporukka voi kutsua olohuoneeseen tulevien vaalien ehdokkaita ja järjestää pienimuotoisen poliittisen tentin. Ilmiön taustavaikuttaja, kansalaisaktiivi Riina Malhotra päätti vuoden alussa levittää ideaa suuremman yleisön tietoon. Hän avasi olohuonetentille nettisivut sekä Facebook ja Twitter-tilin. Kampanjan some-strategia oli yksinkertainen: kaverit ja tutut värvättiin levittämään ideaa sosiaalisessa mediassa ja Twitter-tilillä alettiin seurata nuoria, aktiivisia ja innokkaita toimittajia. Kampanjan kokonaisbudjetti oli 32 euroa.

Strategia toimi: sometus käynnistyi. Pian Helsingin Sanomista soitettiin, muut Suomen mediat seurasivat perässä ja ilmiö sai myös kansainvälistä näkyvyyttä. Kevään aikana olohuonetenttejä järjestettiin yhteensä ainakin 60 olohuoneessa ja niihin osallistui 1000 kansalaista ja 150 ehdokasta. Twiittejä aihetunnisteella julkaistiin yli 3500 kappaletta.

Katsotaanpas seuraavaksi hieman tarkemmin sitä, miten kampanja oikeastaan levisi sosiaalisessa mediassa. Alustavien analyysien mukaan #olohuonetentti –hashtagin Twitter-pöhinä näyttää tältä:

olohuonetentti-timeline

Kuva1: #olohuonetentti-aihetunnisteella merkittyjen viestien määrä Twitterissä.

Twiittailu olohuonetentti –aihetunnisteella alkoi tammikuun lopulla heti Twitter-tilin avaamisen jälkeen. Twitter-aktiivisuus olohuonetentin ympärillä lisääntyi huomattavasti vaalipäivän lähestyessä.

verkostoanalyysi_olohuonetentti

Kuva2: Verkostoanalyysi #olohuonetentti-aihetunnisteella merkityistä viesteistä Twitterissä.

Twitterissä olohuonetentti-keskusteluun osallistui kirjava joukko yksittäisiä käyttäjiä – niin ehdokkaita, toimittajia kuin kansalaisiakin. Kun kuvan verkostoa verrataan #vaalit2015-twiiteistä tehtyyn verkostoanalyysiin, nähdään selvästi kuinka olohuonetentin ympärillä puolueet eivät erotu omina siiloinaan, vaan Twitter-pöhinää käytiin laajasti ylitse puoluerajojen. Voidaankin sanoa, että olohuonetentti onnistui sekoittamaan perinteisiä Twitter-kuplia.

Twitter-pöhinää siis ilmeni ja ilmiö tavoitti sosiaalisessa mediasa suuren määrän erilaisia käyttäjiä. Mutta syntyikö kaiken tämän twiittaamisen keskellä ollenkaan todellista vuorovaikutusta? Olohuonetentin Twitter-tilin sekä hashtagin havainnointi osoittaa, että twiittaaminen vaikutti toteuttavan Twitterissä yleistä jakaumaa: lähetettyjä twiittejä on paljon, mutta aiheesta syntyneitä keskusteluita vähemmän. Sen sijaan hashtagin ympärillä ilmeni paljon ”kevyttä vuorovaikutusta”, kuten tykkäyksiä ja uudelleentwiittauksia. Syntyneet keskusteluketjut sisältivät pitkälti kiittelyä, tenttien mainostamista tai konseptista keskustelemista. Twitterille tyypilliseen tapaan keskustelut olivat hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä.

Keskustelun vähäisestä määrästä huolimatta olohuonetentti saavutti merkittävää näkyvyyttä Twitterissä. Palvelussa korostuvat reaaliaikainen viestintä ja välittömyys, minkä lisäksi se tarjoaa sopivaa matalan kynnyksen helppoa somettamista. Malhotra arveleekin, että kampanjan saaman Twitter-huomion taustalla vaikuttivat muun muassa sen helppous, rentous ja epäformaalius. Lisäksi ilmiö on voittoa tavoittelematon, puolueesta riippumaton ja sen taustalla oli yhteiseen hyvään nojaava ajatus – tarkoitus vahvistaa demokratiaa.

Olohuonetentti vaikuttaakin olevan yksi niistä ilmiöstä, jotka nousivat vaalien aikana niin sosiaalisen median kuin perinteisenkin median agendalle – pelkästään kansalaisten aloitteesta.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: