Digivaalit 2015: Ehdokkaiden ja kansalaisten vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa vaalikampanjoinnin aikana ‚Äď tyhjyyteen huutelua vai merkityksellist√§ dialogia?

Sosiaalisesta mediasta on nykyisin tullut keskeinen osa vaaliviestint√§√§ ja poliittista kampanjointia. Samalla suunnitelmallinen, strateginen ja yksisuuntainen kampanjavaikuttaminen on muuttunut vuorovaikutteiseksi ‚Äď kansalaiset voivat l√§hesty√§ ehdokkaita sosiaalisessa mediassa aikaa ja paikkaa katsomatta, eik√§ viestinn√§n kontrolli ole en√§√§ yht√§ selke√§sti ehdokkaan k√§siss√§.

Vaikka on korostettu, että sosiaalinen verkko ei ole kehittynyt niin keskustelevaksi politiikan välineeksi kuin alun perin toivottiin, monet tutkimukset ovat todenneet, että poliitikot ja ehdokkaat ovat sosiaalisen median avulla yhä useammin yhteyksissä kansalaisten kanssa. Ehdokkaiden ja kansalaisten keskustelusta sosiaalisessa mediassa tiedetään kuitenkin toistaiseksi vain hyvin vähän: Mitä oikeasti tapahtuu, kun ehdokkaat ja kansalaiset keskustelevat sosiaalisessa mediassa? Onko näillä keskusteluilla todellisuudessa merkitystä?

N√§ihin kysymyksiin etsin vastausta puheviestinn√§n pro gradu ‚Äďty√∂ss√§ni. Tutkielmassani tarkastelin ehdokkaiden ja kansalaisten v√§list√§ vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa eduskuntavaalien 2015 kampanjoinnin aikana. P√§√§tavoitteenani oli kuvata ja ymm√§rt√§√§ sit√§, millaisia vuorovaikutuksen funktioita sek√§ topiikkeja ehdokkaiden ja kansalaisten v√§lisess√§ keskustelussa sosiaalisessa mediassa¬†esiintyy vaalikampanjoinnin aikana.

Tutkielman aineisto kerättiin sosiaalisen mediasta laskennallisen yhteiskuntatieteen menetelmiä hyödyntäen eduskuntavaalien 2015 aikana. Aineistoksi valikoitiin Twitteristä ja Facebookista systemaattisesti keskusteluketjuja (N=433), joihin osallistui sekä ehdokkaita että kansalaisia. Tutkimus toteutettiin vuorovaikutusanalyysin keinoin sekä määrällistä että laadullista otetta käyttäen. Keskusteluista luokiteltiin vuorovaikutuksen funktioita sekä aineistolähtöisesti että teoriasidonnaisesti luotuun analyysikategoriaan. Lisäksi tarkastelussa olivat keskustelun topiikit. Analyysiyksikkönä toimi yksittäinen viesti.

Tutkimuksen tulosten mukaan ehdokkaiden ja kansalaisten välinen keskustelu sosiaalisessa mediassa eduskuntavaalien 2015 vaalikampanjoinnin aikana

  • on p√§√§osin mielipiteiden esitt√§mist√§ ja pyyt√§mist√§, joskin mielipiteit√§ esitet√§√§n huomattavasti enemm√§n kuin niit√§ pyydet√§√§n
  • pit√§√§ sis√§ll√§√§n runsaasti tiedon vaihtamista sek√§ itsest√§ ja omasta toiminnasta kertomista, joskin yleisell√§ tasolla
  • sis√§lt√§√§ enemm√§n erimielisyyden osoittamista kuin samanmielisyyden ilmaisua
  • liittyy kampanjointiin, vaaleihin ja puoleisiin sek√§ muihin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten talous ja liiketoiminta
  • on monilta osin samankaltaista Twitteriss√§ ja Facebookissa, mutta niiden v√§lill√§ on havaittavissa my√∂s selkeit√§ eroja

Tutkimuksen tulosten mukaan voidaan siis todeta, että ehdokkaiden ja kansalaisten välinen keskustelu sosiaalisessa mediassa rakentuu suureksi osaksi mielipiteiden jakamiselle ja hakemiselle. Keskusteluissa ehdokkaat ja kansalaiset jakavat ajatuksiaan, tunteitaan ja näkemyksiään, ilmaisevat asenteitaan, sekä ottavat kantaa asioihin. Tyypillistä kuitenkin on, että mielipiteitä esitetään huomattavasti enemmän kuin niitä kysytään muilta. Lisäksi sosiaalisen median keskusteluissa vaihdetaan aktiivisesti ajankohtaisiin tapahtumiin liittyvää informaatioita sekä kerrotaan itsestä ja omasta toiminnasta, joskin vain hyvin yleisellä tasolla.

Mielenkiintoista on, että tulosten perusteella keskustelussa on eroja sosiaalisen median palvelusta riippuen. Twitter-vuorovaikutuksessa ilmenee mielipiteiden vaihtamista, erimielisyyden osoittamista ja linkkien jakamista, minkä lisäksi keskusteluissa kritisoidaan tyypillisemmin kuin kehutaan. Eduskuntavaalikampanjoinnin 2015 aikana Twitter vaikuttikin näyttäytyvän palveluna, jolle oli ominaista mielipiteiden esittäminen ja hakeminen sekä kriittisempi keskustelu kuin Facebookille. Sen sijaan Facebookissa ehdokkaiden ja kansalaisten välinen keskustelu vaikuttaa kytkeytyvän hieman tiiviimmin kampanjointiin kuin Twitterissä: Facebook-vuorovaikutuksessa korostuvat näkemysten ja tiedon vaihtamisen ohella myös kampanjapäivittäminen ja kampanjointiin liittyvät myönteiset vuorovaikutuksen funktiot, kuten kampanjatuen osoittaminen sekä ehdokkaiden kehuminen.

Tutkielman tulokset osoittavat, että sosiaalisessa mediassa ei pelkästään kampanjoida ja markkinoida, vaan ehdokkaat ja kansalaiset myös jakavat ja hakevat aktiivisesti mielipiteitä sekä käyvät merkityksellisiä keskusteluja vaalikampanjoinnin aikana. Tulokset antavat viitteitä siitä, että kansalaiset tiedostavat sosiaalisen median potentiaalin suoran interpersonaalisen keskustelun mahdollistavana alustana poliittisten ehdokkaiden kanssa.  Lisäksi tulosten pohjalta voidaan
esittää oletus siitä, että Twitterissä ja Facebookissa käytävä poliittinen keskustelu eroaa toisistaan.

Maisterintutkielma suoritettiin osana Digivaalit2015-hanketta. Tutkielma on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Vaalit2015: Muutama sana #olohuonetentist√§ ja Twitterist√§

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisess√§ Digivaalit 2015 ‚Äďhankkeessa tutkimme sit√§, miten eduskuntavaalien aikana eri mediat ovat vuorovaikutuksessa kesken√§√§n ja kuka verkkojulkisuuden keskustelua hallitsee. Kuten jo aiemmin t√§ss√§ blogissa julkaistusta alustavasta analyysist√§ k√§y ilmi, eduskuntavaalit 2015 n√§ytt√§ytyiv√§t sosiaalisessa mediassa todellisina hashtag- eli aihetunnistevaaleina. Kev√§√§n aikana valtava m√§√§r√§ toimijoita markkinoi omia ideoitaan hashtagien avulla, mink√§ lis√§ksi n√§kyvyytt√§ saavuttivat erilaiset aihetunnisteiden avulla levinneet ilmi√∂t.

Yksi t√§m√§nkaltaisista hashtageist√§ oli #olohuonetentti, joka nousi my√∂s yhdeksi vaalien puhuttaneimmista some-ilmi√∂ist√§. Viestinn√§n ammattilaisten verkosto ProComin vaikuttajaviestint√§jaos j√§rjesti keskiviikkona 20.5 Vaikuttamisen ja vakuuttamisen uudet ilmi√∂t ‚Äďtilaisuuden, jossa pureuduttiin t√§h√§n sosiaalisessa mediassa levinneeseen kansalaisaktiivisuuden uuteen muotoon.

Ystäväporukan aloitteesta liikkeelle lähteneen olohuonetentin ideana on, että mikä tahansa kaveriporukka voi kutsua olohuoneeseen tulevien vaalien ehdokkaita ja järjestää pienimuotoisen poliittisen tentin. Ilmiön taustavaikuttaja, kansalaisaktiivi Riina Malhotra päätti vuoden alussa levittää ideaa suuremman yleisön tietoon. Hän avasi olohuonetentille nettisivut sekä Facebook ja Twitter-tilin. Kampanjan some-strategia oli yksinkertainen: kaverit ja tutut värvättiin levittämään ideaa sosiaalisessa mediassa ja Twitter-tilillä alettiin seurata nuoria, aktiivisia ja innokkaita toimittajia. Kampanjan kokonaisbudjetti oli 32 euroa.

Strategia toimi: sometus käynnistyi. Pian Helsingin Sanomista soitettiin, muut Suomen mediat seurasivat perässä ja ilmiö sai myös kansainvälistä näkyvyyttä. Kevään aikana olohuonetenttejä järjestettiin yhteensä ainakin 60 olohuoneessa ja niihin osallistui 1000 kansalaista ja 150 ehdokasta. Twiittejä aihetunnisteella julkaistiin yli 3500 kappaletta.

Katsotaanpas seuraavaksi hieman tarkemmin sit√§, miten kampanja oikeastaan levisi sosiaalisessa mediassa. Alustavien analyysien mukaan #olohuonetentti ‚Äďhashtagin Twitter-p√∂hin√§ n√§ytt√§√§ t√§lt√§:

olohuonetentti-timeline

Kuva1: #olohuonetentti-aihetunnisteella merkittyjen viestien määrä Twitterissä.

Twiittailu olohuonetentti ‚Äďaihetunnisteella alkoi tammikuun lopulla heti Twitter-tilin avaamisen j√§lkeen. Twitter-aktiivisuus olohuonetentin ymp√§rill√§ lis√§√§ntyi huomattavasti vaalip√§iv√§n l√§hestyess√§.

verkostoanalyysi_olohuonetentti

Kuva2: Verkostoanalyysi #olohuonetentti-aihetunnisteella merkityistä viesteistä Twitterissä.

Twitterissä olohuonetentti-keskusteluun osallistui kirjava joukko yksittäisiä käyttäjiä Рniin ehdokkaita, toimittajia kuin kansalaisiakin. Kun kuvan verkostoa verrataan #vaalit2015-twiiteistä tehtyyn verkostoanalyysiin, nähdään selvästi kuinka olohuonetentin ympärillä puolueet eivät erotu omina siiloinaan, vaan Twitter-pöhinää käytiin laajasti ylitse puoluerajojen. Voidaankin sanoa, että olohuonetentti onnistui sekoittamaan perinteisiä Twitter-kuplia.

Twitter-p√∂hin√§√§ siis ilmeni ja ilmi√∂ tavoitti sosiaalisessa mediasa suuren m√§√§r√§n erilaisia k√§ytt√§ji√§. Mutta syntyik√∂ kaiken t√§m√§n twiittaamisen keskell√§ ollenkaan todellista vuorovaikutusta? Olohuonetentin Twitter-tilin sek√§ hashtagin havainnointi osoittaa, ett√§ twiittaaminen vaikutti toteuttavan Twitteriss√§ yleist√§ jakaumaa: l√§hetettyj√§ twiittej√§ on paljon, mutta aiheesta syntyneit√§ keskusteluita v√§hemm√§n. Sen sijaan hashtagin ymp√§rill√§ ilmeni paljon ‚ÄĚkevytt√§ vuorovaikutusta‚ÄĚ, kuten tykk√§yksi√§ ja uudelleentwiittauksia. Syntyneet keskusteluketjut sis√§ltiv√§t pitk√§lti kiittely√§, tenttien mainostamista tai konseptista keskustelemista. Twitterille tyypilliseen tapaan keskustelut olivat hyvin lyhyit√§ ja ytimekk√§it√§.

Keskustelun vähäisestä määrästä huolimatta olohuonetentti saavutti merkittävää näkyvyyttä Twitterissä. Palvelussa korostuvat reaaliaikainen viestintä ja välittömyys, minkä lisäksi se tarjoaa sopivaa matalan kynnyksen helppoa somettamista. Malhotra arveleekin, että kampanjan saaman Twitter-huomion taustalla vaikuttivat muun muassa sen helppous, rentous ja epäformaalius. Lisäksi ilmiö on voittoa tavoittelematon, puolueesta riippumaton ja sen taustalla oli yhteiseen hyvään nojaava ajatus Рtarkoitus vahvistaa demokratiaa.

Olohuonetentti vaikuttaakin olevan yksi niist√§ ilmi√∂st√§, jotka nousivat vaalien aikana niin sosiaalisen median kuin perinteisenkin median agendalle ‚Äď pelk√§st√§√§n kansalaisten aloitteesta.