Awards

Thesis Award

Rajapinta will award two or more monetary thesis awards for excellent Master’s thesis focused on

 • social science motivated studies of technologies
 • using technology to help to run with social science research

The field of study is open as well as the Finnish university where the thesis has been accepted.

Master thesis should be approved during the academic the current academic year, that is between 1.9.2016-31.8.2017.

More details to be posted.

Further information from the awards working groups.

Gradupalkinto

Rajapinta palkitsee erinomaisia pro gradu tai diplomitöitä, joiden aihepiiri on Rajapinnan tavoitteiden mukaisia, eli

 • yhteiskuntatieteellisesti pohjautuneita töitä teknologiasta
 • teknologiaa hyödyntäviä yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia

Palkinto voidaan myöntää opinnäytetyön tieteenalasta riippumatta kunhan se on tehty suomalaiseen korkeakouluun ja se pitää olla hyväksytty aikavälillä 1.9.2016-31.8.2017.

Lisää tietoja tulossa

Lisää tietoa palkintotyöryhmältä.

Plan

The proposal below has not been accepted by the Executive Committee. It’s shared here for documentation purposes only. Yhdistyksen hallitus ei ole hyväksynyt alla olevaa ehdotusta. Se on tallennettu sivuille kuvaamaan suunnittelutyötä.

 

The award process

 1. The thesis must be submitted to EasyChair by 7.9.2017. During this submission, also submit the evaluations to the system. Self-nomination is OK!
 2. All submitted thesis will be ranked within the Executive committee based on fitness to Rajapinta, quality of research work and originality of the research idea. Based on these rankings, about ten theses will be evaluated by the Awards committee.
 3. The awards committee will choose two theses which are awarded (500 € each).
 4. The awards will be published during the Rajapinta days in Fall 2017.

Palkintoprosessi

 1. Opinnäytetyö arvosteluineen tulee ladata EasyChairiin 7.9.2017 mennessä. Voit ladata opinnytetyösi järjestelmään myös itse.
 2. Yhdistyksen hallitus arvioi kaikki arvioiduksi lähetetyt työt ja niiden Rajapinta-sopivuuden, tutkimuksen laadun ja omaperäisyyden mukaan. Arvioinnin perusteella noin kymmenen työtä lähetetään palkintotyöryhmän arvioitavaksi.
 3. Palkintotyöryhmä valitsee kaksi työtä palkittavaksi (500 € kummallekin työlle)
 4. Palkinnon saajat julkaistaan Rajapinta-päivien yhteydessä syksyllä 2017.

Jury / Arviointiryhmä

 • Jaakko Suominen
 • Pertti Ahonen
 • Minna Ruckenstein
 • Antti Salovaara
 • Airi Lampinen
 • Arho Toikka
 • Antti Ukkonen