reflection

Sosiaalinen media-teemaviikko Ilmiössä ja Rajapinnassa 7.12.–12.12.2021

Rajapinta-blogi ja sosiologinen verkkomedia Ilmiö viettävät joulukuun alussa sosiaalisen median teemaviikkoa. Teemaviikolla 7.12.–12.12.2021 ilmestyy päivittäin yksi tai useampia teemaan liittyviä tekstejä molemmissa julkaisuissa.

Sosiaalisesta mediasta on tullut erottamaton osa arkea ja yhteiskuntaa. Termi viittaa erilaisiin verkkopalveluihin, joissa käyttäjät luovat, jakavat ja kommentoivat sisältöjä. Niiden kautta viestitään ystäville, luetaan uutisia, opitaan uutta, seurataan politiikkaa ja vaikutetaan maailmassa. Sosiaalisessa mediassa näkyminen on yksi aktiivisen kansalaisuuden muoto. Juuri näistä syistä sosiaalinen media on myös varsin kiinnostava tutkimuksen kohde ja lähde yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. Se on ikään kuin kokoelma digitaalisia jalanjälkiä, jotka kertovat yhteiskunnallisista ilmiöistä, ihmisistä ja kollektiivisesta toiminnasta.

Sosiaalinen media on koko kansan media: 70 prosenttia suomalaisista seuraa jotakin yhteisöpalvelua. Sosiaalisen median alustojen kirjo on kuitenkin laaja, ja niiden käyttötavat vaihtelevat suuresti. Ikä on yksi keskeinen tekijä: nuoret tavoittaa esimerkiksi Instagramista, YouTubesta tai TikTokista, vanhemmat ikäluokat taas Facebookista tai keskustelupalstoilta. Toiset palvelut, esimerkiksi Twitter, ovat julkisen vaikuttamisen areenoita, toiset puolestaan pienten yhteisöjen viestinnän välineitä—esimerkiksi Telegram ja muut pikaviestinpalvelut.

Ilmiönä sosiaalinen media on samaan aikaan sekä sosiaalinen että teknologinen. Alustojen ominaisuudet sisällön formaateista sisältöä lajitteleviin algoritmeihin vaikuttavat siihen, minkälaista toimintaa sosiaalinen media mahdollistaa. Toisaalta alustojen ihmiskäyttäjät ovat luovia ja muovaavat välineitä omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Lopputuloksena syntyy uusia ihmissuhteita, mediatapahtumia ja kansanliikkeitä — yhdellä sanalla sanoen yhteiskuntaa. Yhteiskuntaa myös siinä mielessä, että sosiaalinen media ei ole vapaa valtasuhteista tai syrjinnästä, vaan heijastelee monin tavoin ympäröivää yhteiskuntaa ja sen epäkohtia.

Mutta millaista yhteiskuntaa? Miten sosiaalinen media vaikuttaa yhteiskuntaamme ja millaisiin suuntiin se muuttuu? Lisääkö se “vaihtoehtoisten totuuksien” ja vihapuheen leviämistä, vai tarjoaako se tärkeitä kohtaamispaikkoja vertaistuelle ja mahdollisuuksia alakulttuureille? Tuhoaako se nuorisomme, yöunemme ja keskittymiskykymme, vai tarjoaako se ainutlaatuisen tilan muokata itseämme ja ymmärtää toisiamme?

Sosiologisen verkkomedian llmiön ja digitaalisiin yhteiskuntatieteisiin keskittyvän Rajapinta-blogin yhteinen sosiaalisen median teemaviikko avaa sosiaalisen median roolia erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden alustana. Aiheen monipuolisuutta kuvaavat teemaviikon moninaiset teemat äitiydestä ja sukupuolivähemmistöistä aktivismiin ja valtionhallinnon koronaviestintään. Lisäksi julkaisut pohtivat sosiaalisen median teknologiaa, sen vaikutuksia ja tutkimuskäytön mahdollisuuksia. 

Sosiaalisen median teemaviikolla 7.12.–12.12.2021 ilmestyy päivittäin yksi tai useampia teemaan liittyviä tekstejä molemmissa julkaisuissa. Voit seurata teemaviikkoa somessa aihetunnisteella #someviikko. Teemaviikolla julkaistut jutut löydät Rajapinnan blogista kategoriasta someviikko sitä mukaa, kun ne ilmestyvät.

Someviikon kaikki tekstit:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: