projects

Vaalit tulloo!

Verkosta kiinnostuneelle yhteiskuntatietelijälle vaalit ovat mahdollisuus tutkia niin kansalaisten, ehdokkaiden kuin erilaisten etujärjestöjen verkkomedian käyttöä. Helsingin seudulla kiinnostuneet tutkijat kerääntyivät yhteen kuuntelemaan niin teoreettisia kuin menetelmällisiä johdantoja ja pohtivat omia tutkimusaiheitaan näiden valossa.

Perinteinen kysymys vaaleihin liittyvässä tutkimuksessa on ollut läsnäolo ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Erityisesti perinteinen poliitikkojen läsnäolo mediassa on ollut laajasti tutkimuksen kohteena, painottuen arvioimaan kuinka perinteiset valtaan liittyvät attribuutit selittävät myös esiintymistä sosiaalisessa mediassa.

  • Susanne Nylundin suunnitelma on tutkia poliitikkojen profiilikuvia sosiaalisen median palveluita ja tätä kautta arvioida millaisia menetelmiä he käyttävät rakentamaa kuvaansa julkisuudessa.
  • Netta Karttunen on kiinnostunut etujärjestöjen toimista verkkomediassa: kuinka lobbausta järjestetään ja ketkä ovat lobbauksen kohteet? Erityisesti mielenkiintoista on, kuinka verkkolobbaus mahdollisesti eroaa perinteistä vaikuttamisesta.
  • Salla-Maaria Laaksonen ja Matti Nelimarkka pohtivat, ketkä vaikuttavat agendan muodostumiseen: mikä on digitaalisen median ja sen eri toimijoiden vaikutus siihen, mistä vaaleissa puhutaan?
  • Mari Marttila on kiinnostunut selittämään, ketkä ehdokkaista ovat läsnä sosiaalisessa mediassa: mitkä sosiaaliset ja ideologiset näkemykset selittävät poliittista läsnäoloa ja kuinka tämä liittyy edustamiseen.

Toisaalta läsnäolon lisäksi sosiaalista mediaa perinteisesti kiitetään mahdollisuudesta vuorovaikukseen – tutkimuksen mukaan tosin usein syyttä suotta. Idealistit ovat argumentoineet, että sosiaalinen media mahdollistaisi suoremman yhteyhden ehdokkaiden ja kansalaisten välillä.

  • Mari Tuokko tarkastelee ehdokkaiden ja äänestäjien vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa: tarkoituksena ja ymmärtää sitä, millaisia viestintäfunktioita ehdokkaiden ja potentiaalisten äänestäjien vuorovaikutus  sosiaalisessa mediassa toteuttaa vaalikampanjoinnin aikana.

Vuorovaikutukseen liittyy olennaisesti myös kansalaisten välinen vuorovaiktuus – toistaiseksi tutkimuksessa vähemmälle jäänyt teema.

  • Iiris Lagus haluaa ymmärtää, miksi jotkut kansalaiset osallistuvat enemmän ja jotkut taas vähemmän poliiittiseen verkkokeskusteluun.
  • Arto Kekkonen tutkii poliittisia meemejä ja niiden jakamista: ketkä luovat meemejä, miten ne leviävät yhteisössä ja kuinka niiden merkitys muuttuu jakamisen yhteydessä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: