reflection

Rajapintaviestintää ja viipalekuvia

Juuri tällä hetkellä omassa tutkimustyössäni olen hyvin vahvasti erilaisten rajapintojen äärellä, joten blogille valitsemamme nimi on erinomaisen osuva. Ennen kaikkea sillä viitattiin ihmisen ja teknologian rajapintoihin, mutta miksei myös vapaamuotoisemmin vaikkapa yksittäisen käyttäjän ja muun verkkoympäristön rajapintaan, tai kahden verkon käyttäjän rajapintaan – jossa nykyisin usein vaikuttaa joku verkkopalvelu tai sovellus.

Konkreettisimmin rajapinta näyttäytyy itselleni tällä hetkellä kuitenkin organisaation ja sidosryhmän edustajan välisenä rajapintana. Sosiaaliseksi muuttunut verkko pakottaa organisaation miettimään, minkälaisena se näyttäytyy kaikilla rajapinnoillaan, kun yllättäviä kontakteja yleisöön tai asiakkaisiin voi syntyä ennustamattomissa konteksteissa. Siksi organisaatioviestinnän kannalta viestintää täytyy strategisesti koordinoida myös näillä rajapinnoilla. Organisaatiosta on tullut viestinnällinen ameeba.

Viestinnällistä, verkostoitunutta ameebaa on yllättän hankala pelkistää ja purkittaa. Tutkimusryhmässämme viimeistelemme paraikaa loppuraporttia hankkeesta, jossa tutkimme koehenkilöiden psykofysiologisia reaktiota suomalaisiin yrityksiin. Yritykset esitettiin koeasetelmassa joko niminä tai niitä koskevien verkkouutisten avulla. Olimme ihmisen kehon ja organisaation maineen rajalla, jossa välittävänä tekijänä toimivat koehenkilöiden tunteet.

Verkkoympäristöön verrattuna tuo koeasetelmaan rakennettu keinotekoinen rajapinta oli kovin, kovin yksinkertainen. Laboratio-olosuhteet ja ennen kaikkea tutkimuksen validiteetti pakottivat meidät muokkaaman ärsykkeet turhankin yksinkertaisiksi. Todellinen verkkoympäristö on huomattavasti monimutkaisempi ja täynnä erilaisia ärsykkeitä. Päivittäin internetin äärellä pieni tutkija minussa miettii, millä ihmeen menetelmällä tästä kompleksisuudesta saisi järkevän kokonaiskuvan, miten tätä voisi mielekkäästi ja validisti tutkia? Nykyinen ihmistieteiden menetelmäkavalkadi melkeinpä pakottaa tutkimaan pelkkiä viipalekuvia rikkaasta verkosta.

Ehkä monitieteinen blogi auttaa meitä ainakin tekemään erilaisia viipaleita?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: