Let’s get organized – Rajapinta ry perustettu

2017-01-16-15-55-52

Tapaamisessamme 16.1.2017 pidimme perustamiskokouksen Rajapinta ry -nimiselle yhdistykselle, jonka tarkoituksena on tukea tieto- ja viestintäteknologian yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Täsmällisemmin, PRH:lla nyt hyväksyttävänä olevista säännöistä lainaten:

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja kehittää tieto- ja viestintäteknologian yhteiskunnallista tutkimusta, ylläpitää, tukea ja kehittää tietoteknologiaa soveltavia tutkimusmenetelmiä yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, sekä seurata ja ottaa kantaa tieto- ja viestintäteknologian yhteiskunnallista vaikutusta tai niiden soveltamista koskeviin kysymyksiin. Yhdistys edistää alan tutkimuksen kotimaista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Miksi tällainen yhdistys tarvitaan? Toisin kuin useissa muissa maissa, Suomessa ei ole vielä muodostettu erillistä akateemista tutkimusyksikköä tieto- ja viestintäteknologian yhteiskunnallisista vaikutuksista kiinnostuneille yhteiskuntatieteilijöille. Teemaan erikoistuminen esimerkiksi maisteriopinnoissa ei ole mahdollista missään yhteiskuntatieteellisessä koulutusohjelmassa tällä hetkellä. Siksi päätimme ketterästi ryhtyä rakentemaan tutkimusyhteisöä itse, monitieteiselle pohjalle eri tutkimusorganisaatioiden yhteistyönä. Rajapinta on tutkimusyhteisö tieto- ja viestintäteknologian ja yhteiskunnan välissä oleville tutkijoille ja opiskelijoille.

Toimintaamme kuuluu muun muassa tieteen popularisointia ja ajankohtaisten ilmiöiden asiantuntevaa käsittelyä tämän Rajapinta.co-blogin kautta, kuukausittaiset tutkijatapaamiset sekä vuosittainen Rajapinta-päivä, jossa esitetään alan suomalaista tutkimusta ja kutsutaan kansainvälisiä vierasluennoitsijoita. Tervetuloa meetup-tapaamisiin tutustumaan toimintaamme!

Yhdistyksen toimintaa tukee seuraavat neljä vuotta Koneen Säätiö vuoden 2016 lopulla myönnetyllä apurahalla. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Matti Nelimarkka.

– –

Same briefly in English: in out meetup on Monday Jan 16th we founded an association for social science orientated ICT research, under the name Rajapinta ry. The purpose of the association is to support and develop social science orientated research on information and communication technologies in the Finnish academia. Currently there are no institutions in Finnish universities that would specialize on ICT with a social scientific orientation, and for example no master programs allow students to specialize in these questions. Therefore, we decided to start a lean format of collaboration between Finnish researchers and universities to promote and support theoretical, methodological and practical issues related to ICTs and the society. Most of our activities are bilingual in Finnish and in English – you are most welcome to our future meetups!

Rajapintaviestintää ja viipalekuvia

Juuri tällä hetkellä omassa tutkimustyössäni olen hyvin vahvasti erilaisten rajapintojen äärellä, joten blogille valitsemamme nimi on erinomaisen osuva. Ennen kaikkea sillä viitattiin ihmisen ja teknologian rajapintoihin, mutta miksei myös vapaamuotoisemmin vaikkapa yksittäisen käyttäjän ja muun verkkoympäristön rajapintaan, tai kahden verkon käyttäjän rajapintaan – jossa nykyisin usein vaikuttaa joku verkkopalvelu tai sovellus.

Konkreettisimmin rajapinta näyttäytyy itselleni tällä hetkellä kuitenkin organisaation ja sidosryhmän edustajan välisenä rajapintana. Sosiaaliseksi muuttunut verkko pakottaa organisaation miettimään, minkälaisena se näyttäytyy kaikilla rajapinnoillaan, kun yllättäviä kontakteja yleisöön tai asiakkaisiin voi syntyä ennustamattomissa konteksteissa. Siksi organisaatioviestinnän kannalta viestintää täytyy strategisesti koordinoida myös näillä rajapinnoilla. Organisaatiosta on tullut viestinnällinen ameeba.

Viestinnällistä, verkostoitunutta ameebaa on yllättän hankala pelkistää ja purkittaa. Tutkimusryhmässämme viimeistelemme paraikaa loppuraporttia hankkeesta, jossa tutkimme koehenkilöiden psykofysiologisia reaktiota suomalaisiin yrityksiin. Yritykset esitettiin koeasetelmassa joko niminä tai niitä koskevien verkkouutisten avulla. Olimme ihmisen kehon ja organisaation maineen rajalla, jossa välittävänä tekijänä toimivat koehenkilöiden tunteet.

Verkkoympäristöön verrattuna tuo koeasetelmaan rakennettu keinotekoinen rajapinta oli kovin, kovin yksinkertainen. Laboratio-olosuhteet ja ennen kaikkea tutkimuksen validiteetti pakottivat meidät muokkaaman ärsykkeet turhankin yksinkertaisiksi. Todellinen verkkoympäristö on huomattavasti monimutkaisempi ja täynnä erilaisia ärsykkeitä. Päivittäin internetin äärellä pieni tutkija minussa miettii, millä ihmeen menetelmällä tästä kompleksisuudesta saisi järkevän kokonaiskuvan, miten tätä voisi mielekkäästi ja validisti tutkia? Nykyinen ihmistieteiden menetelmäkavalkadi melkeinpä pakottaa tutkimaan pelkkiä viipalekuvia rikkaasta verkosta.

Ehkä monitieteinen blogi auttaa meitä ainakin tekemään erilaisia viipaleita?