reflection

Internet-tutkimuksen rajoilla

Internet on suuri media, jota melkein jokainen kuluttaa päivittäin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että internetin tutkimuksesta on tullut tavallista, koska se on melkein aina osa kokemusmaailmaamme. Onko siis tarvetta erilliselle tutkimuslajilleen, joka maailmalla tunnetaan internet-tutkimuksena?

Salla kertoi valaisevan esimerkin verkkotutkimuksen monimuotoisuudesta

Tutkija haluisi analysoida suuryritysten kuvaa Wikipediassa, joten hän analysoi suuryritysten Wikipedia-sivuja.

Onko esimerkki internet-tutkimusta, vai jotain täysin muuta? Tutkimuskohde toki on verkkosivu, mutta tilanne olisi täysin samanlainen kuin seuraavan tutkijan ajatukset

Tutkija halusi analysoida suuryritysten kuvaa Otavan Suuressa Ensyklopediassa, joten hän analysoi suuryrityksiä käsitteleviä kappaleita.

Itse uskon, että internet-tutkimuksen pitäisi käsitellä verkkoa monimuotoisempana. Internetillä on joitakin erityispiirteitä, jotka erottavat sen klassisesta mediasta.

Ensinnäkin, siinä pystytään selkeästi muodostamaan linkki toiselle verkkosivulle. Tämä on toki ollut mahdollista myös paperimuotoisissa julkaisuissa, mutta ei niin helppokäyttöisenä. Nämä linkit osoittavat erilaisia merkityksiä termien ja sivujen välillä. Tähän olennaisesti liittyy toinen tärkeä asia, linkattavuus: pystyn osoittamaan toisen verkkodokumentin sijainnin yksikäsitteisesti, ja esimerkiksi levittämään tätä omassa yhteisössäni.

Toinen keskeinen piirre verkkoviestinnässä on mahdollisuus nopeaankin vuorovaikutukseen: verkkoviestintä voi sallia vastaanottajan ottaa kantaa sisältöön. Siis, kommentoida, likettää, plussata tai tweetata tai jotain täysin muuta, joka kuitenkin on kaksisuuntaista. Perinteinen mediahan on usein nähtävissä yksisuuntaisena, tylsänä prosessina. Vaikka siinäkin voi olla kaksisuuntaisia ominaisuuksia, kuten lukijakirjeiden julkaisua, se ei ole kuitenkaan samalla mittakaavalla: verkkoviestintä voi esimerkiksi keskittyä vain käyttäjien välisen vuorovaikutuksen analyysiin.

Mitä mieltä lukijamme ovat, missä menee verkkotutkimuksen rajat — ja onko verkkotutkimuksella erityispiirteitä?

1 comment

  1. Wikipedian sivu freezattuna on todellakin vain snapshot. Käytännössä, jos halutaan tehdä tekstianalyysia ilman järeitä datankäsittelytyökaluja, tulee helposti tehtyä tällaisia valintoja – jotka täytyy sitten toki perustella. Verkkoympäristön kannalta tilanne muuttuisi heti astetta mielenkiintoisemmaksi, jos aineistoon otettaisiin kaksi eri snapshottia tietyiltä aikaväleiltä. Editointihistoria on aika olennainen osa Wikipediaa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: