conferences and events

Digitaalisten ihmistieteiden aamu 12.5. @HY

Digitaaliset ihmistieteet on nimike, jolla kutsutaan uutta mielenkiintoista liikehdintää humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijayhteisön sisällä. Digitalisoituminen, datan määrän valtava kasvu ja tietokoneiden kehitys ovat tuoneet humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen suuren murroksen kynnykselle.

Tämän murroksen lapsia ovat “digitaalinen humanismi” ja “laskennallinen yhteiskuntatiede”, jotka ovat kansainvälisessä tiedeyhteisössä levinneitä uusia tapoja lähestyä humanistis-yhteiskuntatieteellisiä tutkimusaiheita tietokoneavusteisia menetelmiä hyödyntäen.Humanistisella puolella kyse voi olla esimerkiksi vanhojen kirjatekstien käsittelystä digitaalisen mallintamisen keinoin; yhteiskuntatieteellisen puolella selkeitä esimerkkejä ovat verkkosisältöjen, mediatekstien tai politiikkadokumenttien tietokoneavusteiset analyysit. Rajapinnan kirjoittajat ovat vahvasti mainittujen aiheiden äärellä muun muassa projekteissa Digivaalit 2015 ja Digital Humanities of Public Policy-making.

Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus (CRC) ja Tieteen tietotekniikan keskus (CSC) järjestävät yhdessä aamukahvitilaisuuden Digitaalisten ihmistieteiden tiimoilta tiistaina 12.5. klo 10.00–12.00  Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Porthania, Yliopistonkatu 3). Tilaisuudessa kuullaan digitaalisten ihmistieteiden eturivin tutkijoiden näkemyksiä digitaalisten aineistojen ja laskennallisten menetelmien käytöstä humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä esitellään kaksi käynnissä olevaa uudenlaista datalähtöistä tutkimusprojektia.

Tervetuloa mukaan! Tarkempi ohjelma täällä. Varmista aamukahvisi ilmoittautumalla tilaisuuteen tällä lomakkeella viimeistään 5.5.2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: