conferences and events

Kokemuksia CSCW 2015-konfferenssista

Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW) konferenssi oli jälleen, keskittyen ryhmätyöskentelyyn ja sosiaalisen median erilaisiin ilmenemismuotoihin. Kaikki esitykset ovat tietenkin verkossa, mutta tässä muutamia kohokohtia ja pohdintaa aiheista ja omia pohdintoja.

Yhteistuottaminen

Erilainen yhteistuottaminen – oli se sitten open source-meno, Wikipedia tai jokin ihan muu – oli edelleen hyvin edustettuna tutkimusteemoja. Yksi keskeinen kysymys yhteistuottamisessa on motivointi ja yhteisöllisyyden parantaminen. Itselleni kiinnostavin esimerkki oli kuitenkin siitä, kuinka uudet jäsenet liittyvät vapaan lähdekoodin yhteisöihin, lähinnä koska olen itse tehnyt samankaltaista kamaa.

Tunteista ja kokemuksista

Tunteet ja niiden esittäminen muille oli laajasti esillä, osittain psykofysiologisten sensoreiden (aivosähkökäyrät ja muut) ja toisaalta tunteiden tuoman yhteenkuuluvuuden tunteen takia. Oma kohokohtani oli valaistuksen käyttö tunteiden näyttämiseen, jossa kehiteltiin ja testattiin käyttäjään mukautuvaa järjestelmää tunnetilan ilmaisemiseksi ja pohdittiin, toimiiko se myös ryhmissä. Koska käytössä oli sensoripohjainen järjestelmä, niin yksityisyyteen liittyvät kysymykset tulivat esille testeissä – ihmiset eivät arvostaneet henkilökohtaisen tietonsa näkymistä.

Politiikka ja poliittiset sisällöt

Politiikan tutkijalle oli yllättävää nähdä, kuinka monessa työssä tutkittiin poliittista prosessia tai haettiin taustaa politiikan tutkimuksen teorioista. Käsiteltävinä aiheina oli niin politiikan vaikutukset tietotekniikkaan (esimerkiksi tekijänoikeudet) kuin myös tietotekniikan vaikutukset politiikkaan (esimerkiksi verkko-osallistuminen, sosiaaliset liikkeet ja kansalaisosallistuminen).

Verkko-osallistumisesta esillä on ollut nyt – kuten jo muutamana aiempana vuonna – kommentointi ja sen tukeminen. Samoin pohdinnassa oli, kuinka medioitu julkisuus muodostuu poliittisessa keskustelussa – varsinkin kuvitteellisten yleisöjen roolien kautta. Samoin oli varsin yllättävää nähdä varsin perinteisen oloista yhteiskuntatieteellistä pohdiskelua tieto- ja viestintäteknologiasta kansalaisaktiivisuudessa.

Tietokoneen käyttöä samassa tilassa

Minulle tärkein esitys tästä ryhmästä oli suunnittelukehikon esitys, ennenkaikkea koska olin lukenut tuon paperin jo etukäteen enkä täysin sitä ymmärtänyt. Ideana siis oli, että jos tietotekniikkaa on tarkoitus käyttää samassa tilassa, niin pitää miettiä sosiaalisia, tilallisia, ajallisia ja teknologisia rajoja. Muuten esillä oli erilaisia uusia järjestelmiä ryhmätyön tukemiseen, esimerkiksi kuvien käyttöä rajaesineenä ja keskustelun tukena pohdittiin.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: