Rahan rooli verkottuneessa vieraanvaraisuudessa

Mitä merkitsee verkottuneen vieraanvaraisuden tarjoaminen hintalapulla varustettuna? Miten rahan läsnäolo jäsentää jakamista- ja yhteiskäyttöä tukevien verkkopalveluiden välittämää sosiaalista vuorovaikutusta? Millaisia kriteereitä käytetään Airbnb-vieraiden valikointiin, millaista kanssakäymistä heidän kanssaan pidetään toivottavana ja millaisia syrjiviä käytäntöjä näistä toiveista voi seurata?

Esittelin CSCW 2015 -konferenssissa Tapio Ikkalan kanssa kirjoitetun artikkelin Monetizing Network Hospitality: Hospitality and Sociability in the Context of Airbnb. Se on alustava vastauksemme yllä oleviin kysymyksiin rahan merkityksistä jakamistaloudessa.

Artikkeli on vapaasti saatavilla ACM:n Digital Librarysta. Abstrakti löytyy tämän kirjoituksen lopusta.

Teemassa riittää tutkimuksellista ruodittavaa vielä pitkäksi aikaa, joten lisää on tulossa. Jos jakamistalous ja/tai CSCW-tutkimus kiinnostavat, kannattaa kurkata myös Matin CSCW 2015 -konferenssiraportti sekä Rajapinnassa aiemmin julkaistut pohdinnat verkottuneesta vieraanvaraisuudesta, jakamistaloudesta, paikallisyhteisön vaihtotoiminnasta ja kiitollisuudenvelasta.

Abstrakti: We present a qualitative study of hospitality exchange processes that take place via the online peer-to-peer platform Airbnb. We explore 1) what motivates individuals to monetize network hospitality and 2) how the presence of money ties in with the social interaction related to network hospitality. We approach the topic from the perspective of hosts — that is, Airbnb users who participate by offering accommodation for other members in exchange for monetary compensation. We found that participants were motivated to monetize network hospitality for both financial and social reasons. Our analysis indicates that the presence of money can provide a helpful frame for network hospitality, supporting hosts in their efforts to accomplish desired sociability, select guests consistent with their preferences, and control the volume and type of demand. We conclude the paper with a critical discussion of the implications of our findings for network hospitality and, more broadly, for the so-called sharing economy.

 

Virtuaalimaailmat tehostavat hajautettua yhteistyötä

Kesäkuussa julkaistiin minun ja kollegani Petra Bosch-Sijtseman artikkeli 3D-virtuaalimaailmojen mahdollisuuksista globaalisti hajautetussa yhteistyössä IEEE Transactions on Professional Communication -lehdessä. Artikkelin abstrakti löytyy täältä.

Artikkelin aineisto kerättiin enimmäkseen vuoden 2010 aikana virtuaalimaailmoja työssään käyttäviltä asiantuntijoilta ja johtajilta ympäri Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Tuohon aikaan virtuaalimaailmat nauttivat vielä suurempaa suosiota kuin tällä hetkellä; Linden Lab oli juuri julkaissut oman, pelkästään työntekoa varten suunnitellun Second Life -ympäristönsä ja uusia virtuaalimaailmoja tuntui nousevan kuin sieniä sateella. Vaikka suurin hype aiheen tiimoilta on nyt laskenut ja Gartnerin teknologioiden suosiota kuvaava käyrä viime vuodelta osoittaa virtuaalimaailmojen olevan tällä hetkellä suosionsa pohjalla, pätevät tietyt, artikkelissammekin esiintuodut edut virtuaalimaailmojen käytössä erityisesti hajautetun yhteistyön tukena edelleen.

Virtuaalimaailmoja työhönsä aktiivisesti käyttävät työntekijät kokivat erityisesti kustannussäästöt, yhteisen työskentelytilan mahdollisuuden, yksityisyydensuojan ja profiilien muokkauksen sekä avatarten mahdollistaman navigoinnin ja nonverbaalisen viestinnän virtuaalimaailmojen eduiksi hajautetussa, globaalissa työssä. Haasteiksi nousivat puolestaan korkea oppimiskynnys, käyttöliittymien kankeus nonverbaliikan välittämisessä sekä puuttuvat standardit ja yhteensopimattomuus muun teknologian kanssa. Nämäkin haasteet ovat tulevaisuudessa varmasti pienempiä, kun uudet käyttöliittymät kehittyvät esimerkiksi pelikonsolien liikkeentunnistusteknologian myötä ja virtuaalimaailmateknologiaa pyritään integroimaan osaksi muita yhteistyöjärjestelmiä. Tulevaisuus näyttääkin, onko tulevaisuuden internet kokonaan 3D-muodossa, kuten esimerkiksi suomalaisten perustama 3D-internetallianssi uskoo.