conferences and events

CFP: Luottamus, viestintä ja vuorovaikutus verkkojulkisuudessa – näkökulmia ja menetelmiä

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2016 järjestetään Arcadassa Helsingissä 8.-9. huhtikuuta 2016. Vedämme päivillä omaa työryhmää, joka keskittyy teknologiavälitteiseen viestintään ja vuorovaikutukseen – sekä päivien yleisen teeman hengessä myös luottamukseen. Tervetuloa kuitenkin mukaan laajasti eri verkkoaiheilla! Alla työryhmän esitelmäkutsu (huom. pitkää paperia ei tarvitse kirjoittaa).

Luottamusta pidetään yleisesti hyvän viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeänä edellytyksenä. Anonyymeissä verkkokeskusteluissa luottamus on usein koetuksella, mutta keskustelu voi silti olla vilkasta.

Yhä useammat poliitikot ja organisaatiot osallistuvat avoimesti sosiaalisen median palveluissa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Rivikansalaiset taas keskustelevat aktiivisesti omaan elämäänsä liittyvistä aiheista teknologiavälitteisesti.

Mitä luottamus merkitsee verkon keskusteluareenoiden ja esimerkiksi poliittisen osallistumisen tai yhteisöllisyyden kannalta? Millä tavalla ihmiset rakentavat luottamusta verkossa ja millainen on anonymiteetin, identiteetin ja luottamuksen välinen jännite? Samalla luotettavuus on myös metodologisesti olennainen teema: millä reunaehdoilla verkosta kerättyyn tutkimusaineistoon voi luottaa? Mitä rajoja aineiston kerääminen verkosta aiheuttaa tiedon ja tutkimuksen luotettavuudelle? Minkälaisia ongelmia datan/aineiston keräämisessä verkosta ilmenee?
Miten ongelmia voidaan ratkaista ja miten aineiston luotettavuutta voidaan arvioida? Millä tavalla häiriköinti ja propaganda voidaan ottaa huomioon tutkimusasetelmien suunnittelussa, aineiston keräämisessä ja sen arvioinnissa?

Työryhmään ehdotetut esitykset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • Luottamus verkossa tapahtuvassa mikro- ja makropolitiikassa
 • Anonymiteetti ja luottamus muihin ihmisiin verkkoyhteisöissä
 • Häiriköinti, trollaaminen ja propaganda sekä niiden vaikutus luottamukseen
 • Uusien verkon tutkimuksen menetelmien luotettavuuden arviointi
 • Big datan ja laadullisten verkkoaineistojen luotettavuuden arviointi

Työryhmään tarkoitetut abstraktit (n. 250 sanaa + otsikko) tulee lähettää kaikille työryhmän vetäjille viimeistään 20. tammikuuta.

 • Jukka Huhtamäki jukka.huhtamaki at tut.fi
 • Salla-Maaria Laaksonen salla.laaksonen at helsinki.fi
 • Olli Parviainen verkostoanatomia at gmail.com
 • Petro Poutanen petro.poutanen at helsinki.fi
 • Suvi Uski suvi.uski at gmail.com
 • Eliisa Vainikka eliisa.vainikka at uta.fi

Lisätietoja konferenssin sivuilla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: