conferences and events

Startupit sosiaalipsykologian päivillä

Marraskuun lopussa järjestetyillä Sosiaalipsykologian päivillä puitiin työpajasession verran sosiaalipsykologisen tutkimuksen ja teknologiaa kehittävien startup-yritysten yhteistyön mahdollisuuksia. Oskari Niitamon mainio liveblogaus antaa kattavan kuvauksen käydystä keskustelusta. Tässä postauksessa tarjoillaan lyhyen kertauksen lisäksi linkit esityskalvoihin.

Airi kertoi aluksi lähtökohdista ja siitä, miten tällainen sessio päädyttiin järjestämään (pdf). Sisältöihin päästiin käsiksi Jessen esityksessä (pdfScoopinion-palvelun käyttäjien parissa tehdystä tutkimuksesta. Vilma kertoi (pdf) yhteistyöstä paikallisyhteisöjen toimintaa tukevan Sharetriben kanssa, pohjautuen erityisesti kiitollisuudenvelan, vastavuoroisuuden ja reiluuden neuvottelua käsittelevään tutkimukseen (pdf, ennakkoversio).  Sharetriben Juho ja Scoopionin Kobra kommentoivat esityksiä yritysten näkökulmasta.

Yhteisessä keskustelussa nousi esiin monia hyviä kysymyksiä, joiden pohjalta voidaan kehitellä jatkossa nykyistä parempia tapoja toimia yhdessä:

  • Miten voitaisiin höydyntää A/B-testejä yhdessä?
  • Miten tutkijat voisivat jakaa “ihmiskunnan tietoa” yrittäjien kanssa tehokkaammin? (Aina ei välttämättä tarvita uutta tutkimusta – aiemmasta kirjallisuudesta ja kokemuksesta ammentaminen voisi välillä olla sellaisenaan hyödyllistä ja antoisaa.)
  • Miten saadaan yrittäjien ja tutkijoiden rytmit kohtaamaan?
  • Miten muotoillaan tutkimuskysymykset niin, ettei “liikkuva tutkimuskohde” ole ongelma?
  • Millä tavoin toimintaa voitaisiin jaksottaa niin, että ainakin tietynlaisia oivalluksia saataisiin nopeammin yrityksen käyttöön?
  • Olisiko järkevää tehdä välillä uppoutuneempaa etnografiaa, jonka puitteissa tutkija voisi jakaa yrittäjien kanssa varhaisia havaintojaan ja ajatuksiaan – ja vetäytyä sitten sopivan ajanjakson jälkeen “tutkimushiljaisuuteen” tekemään hitaampaa, pitkäjänteisempää analyysia?
  • Miten huolehditaan, että tutkimuksesta on yritykselle enemmän hyötyä kuin hidastetta ja vaivaa? Ja miten samalla huolehditaan, että tutkija pystyy tekemään tavoitteidensa mukaista työtä? (Tämä haaste on vastassa monissa muissakin tapauksissa kuin startupien kanssa työskennellessä – lienee tuttua monille esimerkiksi Tekes-projekteissa yrityisyhteistyötä tehneille tutkijoille!)
  • Millaista voisi olla lean research?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: