research note

Verkkopalvelun tukema yhteisöllinen kuluttaminen paikallisyhteisössä

Tänään vahvistui, että puhun maaliskuun lopussa Kuopiossa järjesttävillä Sosiologipäivillä verkkopalvelun tukemasta yhteisöllisestä kuluttamisesta paikallisyhteisössä. Kulutusyhteiskunnan kestävät käytännöt -työryhmään sisältyvä alustukseni pohjautuu Aalto-yhteisön käytössä olevaan Kassi-verkkopalveluun liittyen viime vuosina tekemäämme ja yhä meneillään olevaan tutkimukseen.

Verkkopalvelut ovat yhä olennaisempi osa käyttäjiensä jokapäiväistä arkea. Niin Internet- yhteyksien lukumäärä kuin sosiaalisessa mediassa käytetyn ajan määrä kasvavat jatkuvasti. Viime vuosina ovat yleistyneet yhteisöllisen kuluttamisen mahdollistavat verkkopalveluihin, joiden kautta ihmiset voivat esimerkiksi vaihtaa tavaroita ja palveluksia. Esitykseni tarkempana aiheena on siis paikallisyhteisöjen käyttöön suunniteltu vaihtopalvelu Kassi (kassi.eu), joka on alun perin kehitetty OtaSizzle-tutkimusprojektissamme.

Yhteisöllistä kuluttamista koskeva tutkimuksemme on keskittynyt Kassi-palvelun käyttöönottoa ja vaihtotoimintaan osallistumista motivoiviin tekijöihin. Olemme lisäksi tarkastelleet vaihtopalvelun käyttöön liittyviä riskejä ja epävarmuuksia sekä vaihtotoimintaan liittyviä vastavuoroisuusodotuksia. Tutkimus on toteutettu palvelun käyttödataa, kyselytuloksia ja laadullisia haastatteluja analysoimalla.

Kassi-palvelun käyttöä tutkiessamme olemme havainneet, että monet verkkopalvelusta ensikipinän saaneista vaihtotapahtumista toteutuvat palvelun ulottumattomissa, jättämättä jälkiä käyttöä tallentaviin tietokantoihin. Tällaista näkymätöntä käyttöä tapahtuu esimerkiksi, kun palvelun käyttäjät ottavat toisiinsa yhteyttä ja sopivat vaihdoista palvelun ulkopuolella. Vaihtotoimintaan osallistuminen on ollut useimmille tutkimushenkilöillemme Kassi-palvelua käyttöönottaessa uutta.

Palvelun käyttäjien kohtaamat haasteet liittyvät enemmän vaihtotoimintaa kehystäviin sosiaalisiin käytäntöihin kuin itse palvelun (tekniseen) käyttöön. Siirtymä verkkovuorovaikutuksesta kasvokkaiseen kohtaamiseen ei aina tunnu palvelun käyttäjistä vaivattomalta tai luontevalta. Monet myös vierastavat avun pyytämistä palvelussa – ainakaan ennen kuin ovat itse tarjonneet jotain muille. Esitykseni tulee käsittelemään vaihtotoimintaan liittyvien odotuksien ja jännitteiden lisäksi palvelusuunnittelullisia keinoja, joilla toimintaa voidaan helpottaa ja sujuvoittaa.

Tervetuloa työryhmään keskustelemaan! Ja jos olet tulossa Sosiologipäiville, tervetuloa myös nykimään hihasta ja juttelemaan Rajapinnasta ja rajapinnoista laajemminkin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: