Tule mukaan: ECSCW 2017 Workshop on Nomadic Culture Beyond Work Practices

Tule mukaan loppukesästä ECSCW-konferenssin yhteydessä, osin rajapintalaisin voimin, järjestettävään työryhmään:

ECSCW 2017 Workshop on Nomadic Culture Beyond Work Practices
August 29th, 2017, Sheffield, UK

************ IMPORTANT DATES ************
* Submission deadline: May 26th, 2017
* Notification of acceptance: June 16th, 2017
* Camera ready: June 30th, 2017
* Workshop day: August 29th, 2017

Workshop themes
*********************
Ten years after a successful workshop at ECSCW 2007 on a related theme, we set out to revisit the notion of nomadicity in light of recent research and empirical changes, such as the spread of wireless connectivity, the rise of the so-called ‚Äėgig economy‚Äô and the development of a nomadic culture entangling economic, social, cultural and technological practices enabling and constituting nomadicity.

We seek contributions that will deepen the current understanding of ‚Äúnomadic culture‚ÄĚ, as well as highlight opportunities and challenges for design. Contributors may wish to address a range of issues, including, but not restricted to:

* The transition from micro to macro aspects of nomadicity and from place-making practices to trajectories of nomadic lives;
* The transition from a work-centred to a practice-centred research entailing the work and non-work dimensions of people’s lives, and the negotiation and reconfiguration of work-life boundaries;
* Accounts of nomadic practices as emerging from novel spatial and organisational contexts;
* The range of organisational aspects, motivational factors, personal values and expectations underling the flexibility stemming from this way of working;
* The adoption of methodologies and frameworks to investigate trajectories of nomadic lives in changing organisational, technological and personal circumstances.
* The role of the constellations of technologies and digital platforms in enabling nomadic cultures, but also in creating a potential range of problems/issues to be dealt with;
* An examination of how we might identify those forces, contexts and dynamics that hinder, resist or work against the momentum of ‚Äėnomadic culture‚Äô
* The technological, cultural, political and economic rationalities that underpin and legitimise contemporary enactments of nomadic work and the reproduction of nomadic culture;
* Methodological innovations in the study of nomadic culture;
* Analysis of the relationship between greater merging of human and machine and formations of nomadic culture;
* The role of technology as discourse in socially, culturally and ideologically shaping nomadic culture and nomadic worker subjectivity;
* Analysis of how a nomadic culture that emphasises constant technological innovation constitutes the relationships between capitalist goals of competition and profit and individual life aims;
* Explorations of what present and future ‚ÄúNomadic Culture(s)‚ÄĚ might look like, and of the challenges and issues we will be addressing by 2027.

Interdisciplinary participation from designers, developers, sociologists, psychologists, ethnographers, etc. is appreciated. In this way, the workshop will provide an important opportunity for researchers from both academia and industry to share ideas and possibly coordinate their efforts.

Submission format
*********************
Participants interested in contributing with a position paper have to send in a submission (max. 4 pages) containing a brief overview over the key ideas of the presentation and some information on their occupational background. Submissions must adhere to the IRSI series Format

Submission process
***********************
Papers must be submitted directly to the workshop organisers through the e-mail: nomadic-culture-ws@googlegroups.com

Review process
******************
Contributions will be reviewed by the workshop organisers and selected on the basis of their quality, compliance with the workshop theme, and the extent (and diversity) of their backgrounds in terms of fieldwork, design, and technology.

Publication
*************
Position papers accepted and presented in the workshop will be published in the workshop proceedings, which will be edited by the workshop organisers. The proceedings will include the final versions of all accepted contributions, adjusted to satisfy reviewers’ recommendations. It will be published as an issue of the International Reports of Social-Informatics (IIRSI) series from the International Institute of Socio-Informatics (IISI) in Bonn, Germany.

Organisers
*************
Chiara Rossitto, Stockholm University
Aparecido Fabiano Pinatti De Carvalho, University of Siegen
Luigina Ciolfi, Sheffield Hallam University
Airi Lampinen, Stockholm University
Breda Gray, University of Limerick

Contact
*********
E-Mail: nomadic-culture-ws@googlegroups.com

More information can be found at https://nomadicculturews.wordpress.com/

Call for abstracts: Our data futures

We are organising a one-day workshop in the end of August for researchers working on, or participating in, initiatives that aim for societally sustainable data practices. The workshop is part of the academic programme within the MyData 2017 conference. See the call text below:

Call for abstracts: Our data futures

Datafication, referring to the conversion of life into digital data, generates new societal opportunities alongside power asymmetries. Initiatives, such as MyData, Open mHealth, MIDATA.coop, Hub of All Things, and Open Humans take datafication as a starting point, but try to steer data flows and data practices in a societally more sustainable direction. These initiatives address asymmetries in terms of data usage and distribution, or inadequacies of existing ethical and regulatory frameworks; they push for the rearticulation of concepts such as participation, sharing, governance, or public good.

This workshop of the MyData 2017 conference invites scholars, participating in and studying such data-driven initiatives, to discuss how the capacities of data technology might be harnessed to promote social justice, new forms of agency, political participation, and collective action. We are also interested in research on data activism and how uses of data challenge accepted norms, assumptions and ideological projects. The aim is to promote debate on the ways forms of data are thought to guide, or shape us as we move into data futures, and whether the data initiatives succeed in promoting new communities of producers and users of data.

Workshop: 30.8.2017 at Tallinn University, Tallinn, Estonia
Abstract deadline: 300 words by 2.5.2017

Details are available at http://mydata2017.org/session/our-data-futures/

Workshop organizers:
Minna Ruckenstein, University of Helsinki
Indrek Ibrus, Tallinn University
Tuukka Lehtiniemi, Helsinki Institute for Information Technology

The workshop is arranged in connection with MyData 2017 conference, Helsinki, Finland & Tallinn, Estonia. Information on the academic workshops of the conference is available at http://mydata2017.org/programme/academic/.

Ty√∂ryhm√§kutsu: Sosiaalipsykologiaa teknologisesti v√§littyneess√§, verkottuneessa maailmassa

Sosiaalipsykologian päivät 2014 järjestetään Helsingissä marraskuun loppupuolella. Teemana on tänä vuonna (rajapintalaisille osuvasti) Välittynyt vuorovaikutus. Olemme mukana myös omalla työryhmällä, johon on tällä hetkellä käynnissä avoin haku. Tervetuloa esiintymään tai kuuntelemaan, osallistuminen päiville on ilmaista! Lisätietoja työryhmästä löytyy englanninkielisen abstraktin alapuolelta.

The Annual Social Psychology Days 2014 will take place in Helsinki in the second half of November. This year, the theme of the days is Mediated Interaction. Also, as a part of the event, we are calling together a workshop. We are currently accepting presentation proposals.  Welcome to present your work or to participate otherwise! Attending the days and the workshop is free of charge. For English details, scroll to the bottom of this text.

Sosiaalipsykologiaa teknologisesti välittyneessä, verkottuneessa maailmassa

Uudet informaatio- ja viestintäteknologiat ovat muuttaneet tapaa, jolla ihmiset käsittelevät tietoa ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa: Erilaisten verkkopalvelujen arkipäiväistyminen muokkaa tapojamme toimia niin yksilöinä kuin ryhminä. Työpaikoilla työtavat ja yhteistyön muodot muokkaantuvat automatisoitumisen ja työvälineiden digitalisoitumisen myötä. Eräs keskeisistä kysymyksistä, jonka teknologian kehitys asettaa sosiaalipsykologialle on, vaatiiko viestintävälineiden digitalisoituminen ja verkottuminen uusia teorioita nykypäivän vuorovaikutuksien ymmärtämiseksi. Entä miten klassisia teorioita voidaan soveltaa vuorovaikutuksen tutkimukseen teknologisesti välittyneessä maailmassa?

Toivomme tähän työryhmään empiirisiä käyttäjätutkimuksia esitteleviä ja teoreettista ajattelua eteenpäin vieviä alustuksia, joiden pohjalta työryhmä keskustelee, miten sosiaalipsykologia tieteenalana voi parhaiten pysyä mukana teknologian nopeassa kehityksessä ja säilyttää merkityksensä verkottuneessa ja digitalisoituneessa maailmassa. Työryhmä on kaksikielinen. Tämä tarkoittaa, että osallistujat saavat toimittaa abstraktinsa ja pitää esityksensä oman valintansa mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Työryhmän keskustelukieli valitaan paikan päällä osallistujien tarpeet ja toiveet huomioiden.

Ehdotukset esityksestä työryhmässä (max. 400 sanan abstrakti) lähetetään osoitteeseen airi.lampinen(at)iki.fi 17.10.mennessä. Työryhmään valitsemisesta ilmoitetaan noin viikossa deadlinen jälkeen.

Social psychology in a technologically mediated, networked world

Novel information and communication technologies have changed the ways in which people interact with one another and to manage information: The ubiquitous presence of varied web services shapes our behavior both as individuals and as groups. At workplaces work practices and modes of interaction are shaped by the automatisation and the digitalisation of tools. The rapid development of technology poses important questions for social psychology: Does the digitalisation of communication technology and the presence networked services necessitate novel theories for understanding contemporary social interaction? How can the classical theories be applied to the study of technology-mediated social interaction in a networked world?

This workshop welcomes presentations entailing empirical user studies and/or non-empirical theory building. Based on the presentations, the workshop will discuss how social psychology as a field can best keep up with the rapid development of technology and how it can retain its relevance in a networked and digitalized world. This is a bilingual workshop. This means that participants can submit their abstracts and give their presentations in either Finnish or English (whichever they prefer). The language of general discussion in the workshop will be determined on the spot to match the needs and wishes of the participants.

Proposals for a presentation in the workshop (max. 400-word abstract) are to be submitted via e-mail to airi.lampinen(at)iki.fi by October, 17th. Notification of acceptance to the workshop will be given within approximately a week of the deadline.

Työryhmän vetäjät/Workshop organizers:

  • Airi Lampinen, Tukholman yliopisto
  • Vilma Lehtinen, Helsingin yliopisto
  • Suvi Uski, Helsingin yliopisto
  • Mikael Wahlstr√∂m, VTT