Sosiaalinen, identiteetti ja informaatioteknologia -symposium Sosiaalipsykologian p√§ivill√§ (esityskalvot)

Sosiaalipsykologian päivillä järjestetyssä Sosiaalinen, identiteetti ja informaatioteknologia -symposiumissa kuultiin neljä esitystä HIITin SIE-ryhmässä tutkimusta tekeviltä sosiaalipsykologeilta. Alla esitysten abstraktit sekä linkit esityskalvoihin.

Eeva¬†puhui tylsyytt√§ k√§sittelev√§st√§ v√§it√∂stutkimuksestaan otsikolla ‘Tyls√§√§ kaikkialla? Tylsyyden kokemus osana √§lypuhelimien k√§ytt√∂√§’ (pdf)
Tylsyyden kokemus määritellään tyypillisesti ärsykkeiden puuttumisena, mikä aiheuttaa
kokemuksen siitä, että aika ei kulu. Toisaalta tylsyys voidaan ymmärtää myös laajemmin
hetkenä, jossa ihminen on kasvokkain oman tyhjyytensä kanssa. Mutta mitä on tylsyys
vuonna 2012, kun voimme älypuhelimen avulla olla kaikkien kanssa kaiken aikaa kaikkialla? Esitys avaa näkökulmia tylsyyteen osana uusien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöä ja pohjautuu viime aikaisiin tutkimuksiin älypuhelimen käyttäjistä.

Airi¬†puhui tutkimusharjoittelussa Microsoft Research New Englandissa toteuttamastaan projektista otsikolla ‘Couchsurfing.org: N√§k√∂kulma ryhm√§n yksityisyydenhallintaan verkottuneessa ymp√§rist√∂ss√§’ (pdf)
Yksityisyydenhallintaa verkottuneessa ympäristössä käsittelevä keskustelu keskittyy
useimmiten yksilöiden toiveisiin ja toimintaan. Vuorovaikutteisen yksityisyyden
viitekehyksessä tarkastellaan lisäksi enenevissä määrin sitä, miten yksityisyydestä
neuvotellaan ja miten sitä hallitaan yhdessä muiden kanssa. Tämä esitys avaa näkökulman ryhmän yksityisyydenhallintaan verkottuneessa kontekstissa, jossa yksityisyysmekanismeja sovelletaan niin verkkoympäristössä kuin fyysisissä kotitiloissakin. Tapausesimerkkinä käytetään Couchsurfing.org yhteisöpalvelua, jonka kautta ihmiset voivat majoittua ennalta tuntemattomien ihmisten kodeissa tai tarjoutua itse majoittamaan vieraita matkalaisia. Esitys pohjautuu palvelun käyttäjien keskuudessa Yhdysvalloissa tehtyyn haastattelututkimukseen.

Vilma¬†puhui v√§it√∂stutkimuksestaan otsikolla¬†‘Ihmissuhteiden esitt√§minen internetin yhteis√∂palveluissa’ (pdf)¬†
Muokkaamme k√§sityksi√§mme ihmissuhteistamme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. N√§m√§¬†k√§sitykset puolestaan vaikuttavat tapoihimme suhtautua muihin ihmisiin sek√§ heid√§n¬†suhtautumiseensa meihin. Internetin yhteis√∂palvelut ovat ihmissuhteita koskevien¬†k√§sitysten neuvottelulle uudenlainen alusta. Yhteis√∂palveluiden ‚Äúyst√§v√§listat‚ÄĚ ovat vain¬†yksi keino tehd√§ n√§kyv√§ksi ja muokata k√§sityksi√§ ihmisten v√§lisist√§ suhteista. T√§m√§¬†esitys tarkastelee uusia piirteit√§, joita teknologiav√§litteisyys tuo ihmissuhteista¬†neuvottelemiseen. Eri sukupolvien yhteis√∂palvelujen k√§ytt√∂√§ ja k√§ytt√§m√§tt√∂myytt√§¬†koskevien tutkimusten pohjalta esitys tarjoaa n√§k√∂kulmia siihen, miten yhteis√∂palveluiden¬†suunnittelu voi muokata n√§it√§ ihmissuhteiden esitt√§misen keinoja.

Symposiumin koordinoinut Suvi puhui v√§it√∂stutkimuksestaan otsikolla ‘Yhteis√∂palveluiden k√§ytt√∂ ja k√§ytt√§jyys: Profiility√∂t√§ ja sosiaalisia normeja'(pdf)¬†
Yhteisöpalvelut, kuten Facebook tai Last.fm, olettavat käyttäjiensä rakentavan palveluun profiilisivun ja kommunikoivan palvelussa toisten käyttäjien kanssa sisällönjakamisen keinoin. Mielenkiintoista kuitenkin on kuinka erilaiset palvelun tarjoamat mahdollisuudet sisällön jakamiseen vaikuttavat minän esittämisen strategioihin näissä yhteisöpalveluissa? Ja kuinka nämä jaettavat sisällöt päätyvät vaikuttamaan käyttäjän offline-elämään liittyviin odotuksiin? Esityksessäni käsittelen yhteisöpalvelun käyttäjyyteen liittyvää sosiaalipsykologista prosessia, profiilityötä, joka kuvastaa käyttäjän minän esittämisen kokemusta välittyneessä ympäristössä. Lisäksi tarkastelen sisällönjakamista ohjaavia kulttuurisidonnaisia sosiaalisia normeja, joista esittelen suomalaisessa kulttuurissa tehtyjä havaintoja.