Awards 2017

https://www.flickr.com/photos/the-magic-tuba-pixie/5541106997/

Thesis Award

Rajapinta will award two or more monetary thesis awards for excellent Master’s thesis focused on

 • social science motivated studies of technologies
 • using technology to help to run with social science research

The field of study is open as well as the Finnish university where the thesis has been accepted.

Master thesis should be approved during the academic the current academic year, that is between 1.9.2016-31.8.2017.

The award process

 1. The thesis must be submitted to EasyChair by 20.9.2017. During this submission, also submit the evaluations to the system. Self-nomination is OK!
 2. All submitted thesis will be ranked within the Executive committee based on fitness to Rajapinta, quality of research work and originality of the research idea. Based on these rankings, about ten theses will be evaluated by the Awards committee.
 3. The awards committee will choose two theses which are awarded (500 ‚ā¨ each).
 4. The awards will be published during the Rajapinta days in Fall 2017.

Further information from the awards working groups.

Gradupalkinto

Rajapinta palkitsee erinomaisia pro gradu tai diplomit√∂it√§, joiden aihepiiri on Rajapinnan tavoitteiden mukaisia, eli

 • yhteiskuntatieteellisesti pohjautuneita t√∂it√§ teknologiasta
 • teknologiaa hy√∂dynt√§vi√§ yhteiskuntatieteellisi√§ tutkimuksia

Palkinto voidaan myöntää opinnäytetyön tieteenalasta riippumatta kunhan se on tehty suomalaiseen korkeakouluun ja se pitää olla hyväksytty aikavälillä 1.9.2016-31.8.2017.

Palkintoprosessi

 1. Opinn√§ytety√∂ arvosteluineen tulee ladata EasyChairiin 20.9.2017 menness√§. Voit ladata opinnytety√∂si j√§rjestelm√§√§n my√∂s itse.
 2. Yhdistyksen hallitus arvioi kaikki arvioiduksi lähetetyt työt ja niiden Rajapinta-sopivuuden, tutkimuksen laadun ja omaperäisyyden mukaan. Arvioinnin perusteella noin kymmenen työtä lähetetään palkintotyöryhmän arvioitavaksi.
 3. Palkintoty√∂ryhm√§ valitsee kaksi ty√∂t√§ palkittavaksi (500 ‚ā¨ kummallekin ty√∂lle)
 4. Palkinnon saajat julkaistaan Rajapinta-päivien yhteydessä syksyllä 2017.

Lis√§√§ tietoa palkintoty√∂ryhm√§lt√§.

Jury / Arviointiryhmä

 • Jaakko Suominen
 • Pertti Ahonen
 • Minna Ruckenstein
 • Antti Salovaara
 • Airi Lampinen
 • Arho Toikka
 • Antti Ukkonen

Voittaneet työt

Voittaneita töitä valittiin kaksi:

Pietari Keskisen Supporting emerging entrepreneurship in informal settlements with digital services käsittelee sitä, miten Windhoekissa sijaitsevan Havanan slummin ihmisten yrittäjyyttä voitaisiin auttaa digitaalisilla palveluilla. Palkintolautakunta nosti esille monimenetelmäisen tutkimusotteen sekä yhteiskunnallisen merkittävyyden. Aalto-yliopistolle tehty diplomityö verkossa.

Daniel Helanderin työtä Vuorovaikutus Helsingin pormestariehdokkaiden Twitter-keskusteluissa kuntavaaleissa 2017 pidettiin tasapainoisena työnä, missä tutkimuskysymys sidotaan hyvin sosiaalisen median ja vuorovaikutuksen kirjallisuuteen sekä poliittisen viestinnän kirjallisuuteen. Aineistoa on myös esitelty ja sen laadullinen käsittely on ollut mielenkiintoista. Tampereen yliopistolle tehty pro-gradu työ on verkossa.

Yhteensä ehdotuksia palkinnon saajiksi tuli yksitoista. Tieteenaloina edustettuina olivat informaatioverkostot, interaktiivinen media, journalistiikka, kasvatustiede, pelitutkimus, sosiologia, taiteen ja median tutkimus sekä viestintätieteet. Ehdotukset tulivat kuudesta eri yliopistosta. Muita ehdotettuja opinnäytteitä olivat

Photo and art (cc) The Magic Tuba Pixie @Flickr

%d bloggers like this: